Keuringen
De verplichte keuringen
(conform de thans geldende
ARBOWET) van hijs- en
hefwerktuigen, ladders, trappen,
steigermaterialen, brandblus-
apparatuur en electrisch
gereedschap (NEN 3140) kunt
u ook door onze erkende
keurmeesters laten uitvoeren.

 

Onze tarieven (excl. BTW) gelden van maandag t/m vrijdag (8.00 - 17.00 uur)

Buiten deze werktijden geldt 25% toeslag op de hiernaast vermelde tarieven.